ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง 2563

Posted by:

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงานในทุก ๆ ด้าน และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดงานประเพณี ครั้งนี้

0

Add a Comment


twenty + 15 =

Captcha loading...