ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล ประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมโครงการฯ
เวลา 17.45 น. ประธานเดินทางมาถึง นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ และได้กล่าวรายงานต่อประธาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ หลังจากนั้นร่วมลอยกระทง ชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง รับชมชุดการแสดงบนเวทีจาก รร.ท1 หนองใส ชุดการแสดงจากนักศึกษา ม.ราชธานี(วิทยาเขตอุดรธานี) มอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าประกวดนางนพมาศ เสร็จแล้วประธานเดินทางกลับ
หลังจากนั้น เป็นการประกวดนางนพมาศ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7 และรางวัลรองชนะเลิศอีกสองรางวัล ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และหมายเลข 9 ขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชธานี(วิทยาเขตอุดรธานี) รร.เทศบาล 1 หนองใส ประธานชุมชนทุกชุมชน พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment


1 × 1 =

Captcha loading...