ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

Posted by:

#ประชาสัมพันธ์
 
ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08:30-16:30 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment


three + one =

Captcha loading...