โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563

Posted by:

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง การร่วมเคารพธงชาติ กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการพบปะผู้สูงอายุเพื่อดำเนินกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ ค่ายธรรมะผู้สูงอายุ ณ วัดสันติวนาราม ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

0

Add a Comment


eleven − 4 =

Captcha loading...