การประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี พ.ศ.2563

Posted by:

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดให้มีการจัดการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งในการนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด โดยได้กำหนดการประกวด (รอบแรก) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (รอบตัดสิน) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ เวทีกลางงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี พ.ศ.2563

0

Add a Comment


7 − 1 =

Captcha loading...