ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Posted by:

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนังานเทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment


ten − four =

Captcha loading...