การประชุมรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

Posted by:

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ การประชุมรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโพนทอง โดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน โดยพร้อมเพียงกัน

 

   

0

Add a Comment


nineteen + 16 =

Captcha loading...