ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปี 2563

0

Add a Comment


one × 3 =

Captcha loading...