ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว นำข้าราชการเทศบาลตำบลหนองบัวเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

0

Add a Comment


4 + 5 =

Captcha loading...