คำสั่งปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ 494/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

Posted by:

0

Add a Comment


seven − 6 =

Captcha loading...