ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

               ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองบัว  ได้รับแจ้งจากสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ว่าได้มีการกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน โดยสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment


18 − 2 =

Captcha loading...