ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

               ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองบัว  ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จึงประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

0

Add a Comment


5 × four =

Captcha loading...