สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
เลขที่ 999 หมู่ 4 ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4293 2191
โทรสาร   0 4293 2192
อีเมล์  : nongbuaudon999@gmail.com
 Website http://nongbuaudon.go.th/
เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/Nongbuaudonthani
หรือ Inbox มาที่ https://www.facebook.com/Nongbuaudonthani/inbox