คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ 612/2567 เรื่อง การเลื่อนขั้นและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

Posted by:

เลื่อนขั้น น.ส.อุลัยภรณ์

0

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

Posted by:

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

0