ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองใส 3 ซอย 1 (สามแยกถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหนองบัว) ชุมชนหนองใส 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

  • ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองใส 3 ซอย 1 (สามแยกถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหนองบัว) ชุมชนหนองใส 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา    เอกสารประกวดราคา

ประกาศ
เอกสารประกวด

0

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Posted by:

O24-สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุ

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โอนครั้งที่ ๑๓

Posted by:

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 13-2567 (อำนาจสภา)

0