ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

0