ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED STREET LIGHT) ขนาด 150 วัตต์ จำ นวน 100 หลอด ตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ 07010029

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ

0

Add a Comment