ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ (ดีเซล) ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

  • ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ (ดีเซล) ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ    เอกสารประกวดราคา

ประกาศ

เอกสาร

0

Add a Comment