การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองบัว ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองบัว (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเทศบาลตำบลหนองบัว)

Posted by:

ประกาศรับสมัครประธาน คกก.จริยธรรมประจำ ทต.หนองบัว

0

Add a Comment